Sha'rtpe?

Toydin' boliwinan boladisi qiziq degen joba menen ju'retug'in xalqimiz, eki ku'nlik toydin' tayarlig'in aylap, jillap o'tkeretug'ini ma'lim. Jasi u'lken biyler, aymaq aqsaqallari da "Toy toyday boliwi ushin" xizmet etedi. Toydin' "haqiyqiy toy" boliwi, en' zor restoran, kemshiliksiz, ha'tte kereginen artiq da'sturxan, qimbat bahali mashinalar qatarlasip ju'retug'in gulyanka (jaslar seyili) menen belgilenetug'ini bu'gingi toylardin' shinlig'i...
Kelinnin' ko'yleginen baslap, toy sarpaylarina shekemgi shig'ing'a jeterli qarji jiynap qiynalmastan toy beretug'inlar ko'p emes... Jetpegeni qariz, biraq toy isirapkershilik penen kereksiz da'bdebelerge toli... Toy o'mirde bir ma'rte boladi, aq ko'ylekti bir ma'rte kiyemen degen jaslardin' artiqsha qistawlarinin' izi bir ku'nlik toyday a'jayip bolmaytug'ini ashshi bolsa da shinliq...
Urisqa ketken balasin ku'tip sarg'ayg'an "Mun'li ana" esteligine barip ishiletug'in ishimlikler, ishilip g'ana qalmastan, shiyshelerdin' sindirilip ketiliwi, ha'siretli ananin' qushag'inda araq-sharaplarg'a toli ryumkalar qag'istiriliwin toydin' sa'ni dep aytiw qiyin. Biri-ekinshisine jarisip, tezlik penen ushatug'in gulyanka mashinlarina bolsa aytarg'a so'z joq! Jaman aytpay jaqsi joq degen ata-babamizdan qalmag'an ga'p joq eken. Ku'nde, ku'n-ara ko'z aldimizda bolip atirg'an jol apatlarin ko'rip ju'rgen xalqimizdin' "supper tezlik "ke ju'reklerinin' betlewine tan' qalmastan ilaj joq. "Qapilltaw" dep otirg'an oqirmanlar joq emes, azli-ko'pli turmis shinliqlarinan ko'rip ju'rgenlerimizdi siz benen bo'listik. Shirayli toylar ha'r birimizge nesip etip, toylar on' bola bersin!

Avtor: ikalo | Категория: Janaliqlar / Oqi qiziq | 21-08-2016, 10:32 |
Korildi: 3748 |
  
PIKIRLER 1
Fatal error: [] operator not supported for strings in /var/www/u0531657/juldizlar.com/index.php on line 309